چند مصاحبه با جین شارپ

چند مصاحبه با جین شارپ

دو مصاحبه مکتوب با جین شارپ:
رادیو فردا : اگر مردم هراسی نداشته باشند دیکتاتورها به دردسر خواهند افتاد
بی بی سی : جین شارپ:  این جنگ نرم نیست

سه مصاحبه ویدیویی با جین شارپ:
مصاحبه ویدیویی بی بی سی با جین شارپ: لینک
مصاحبه ویدیویی مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت: لینک ویدیو
مصاحبه صدای آمریکا با جین شارپ: لینک ویدیو

در مورد جین شارپ بیشتر بدانید: معرفی جین شارپ

 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.