حق انسان برای زیستن در محیط زیستی سالم و توجه فعالان حقوق اقلیت‌‌های ملی-قومی به آن

bax.gif   ژاله تبریزی از فعالان حقوق اقلیت‌های ملی است که چند سالی است در قالب سازمان «اتنیک» فعالیت‌های خود را در دفاع از حقوق ملت‌های غیر فارس ایران متمرکز کرده است 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.