راز موفقيت تركيه در بخش اقتصاد

خبرگزاري تسنيم: موسكو تايمز با اشاره به پيشرفت قابل توجه اقتصاد تركيه طي يك دهه گذشته رقابتي كردن صنعت و خدمات، سرمايه گذاري در بخش هاي زيرساختي، آموزشي، بهداشتي، و تكنولوژي و شفاف سازي پولي و مالي را از دلايل موفقيت دولت تركيه در اين زمينه دانست.

 

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه اينترنتي موسكو تايمز، پيشرفت هاي اقتصادي تركيه در يك دهه گذشته، تحسين ناظران را برانگيخته و بسياري را به تلاش براي پاسخ گفتن به اين سوال واداشته كه راز رشد سريع اقتصادي و كاهش نابرابري هاي اجتماعي در تركيه چيست؟

موفقيت تركيه زماني بيشتر به چشم مي آيد كه به همسايگان اين كشور توجه كنيم. تركيه در غرب با قبرس و يونان همسايه است و در مركز بحران حوزه يورو قرار دارد. در جنوب شرق نيز با سوريه هم مرز است كه گرفتار جنگي خانمان سوز شده است و تقريبا 400 هزار آواره سوري روانه اين كشور شده اند. در شرق تركيه، كشورهاي عراق و ايران قرار دارند و در شمال شرقي اين كشور نيز ارمنستان و گرجستان واقع شده اند.
پس از روند رو به تنزل اقتصاد تركيه در سال هاي 1999 تا 2001، اقتصاد اين كشور در فاصله سال هاي 2002 تا 2012، به طور متوسط هر سال رشدي 5 درصدي را تجربه كرد. اين در حالي بود كه جنگ هاي مختلفي در اين بازه زماني در منطقه رخ داد. نابرابري اجتماعي در تركيه در اين دوره كاهش يافت و دولت توانست براي سه دوره متوالي در انتخابات سراسري پيروز شود و هر دوره از دوره پيش محبوب تر شد.
بر اساس اين گزارش هيچ اتفاق خارق العاده اي موجب رشد اقتصادي تركيه نشده و اين كشور به منابع جديدي دست نيافته است، بلكه همه چيز مبتني بر زيرساخت هاي تركيه اتفاق افتاده است. در حقيقت، تركيه همچون همسايگانش از منابع نفت و گاز برخوردار نيست، اما ترك ها توانسته اند با رقابتي كردن صنعت و خدمات در كشورشان، جاي خالي منابع فسيلي را به خوبي پر كنند. تركيه در سال 2012، توانست 36 ميليون گردشگر را جذب كند و يكي از محبوبترين مقاصد توريستي جهان لقب بگيرد.
حتي با يك توقف كوتاه در آنكارا مي توان متوجه رشد خارق العاده سال هاي اخير تركيه شد. فرودگاه ها، بزرگراه ها و ساير زيرساخت ها همگي در وضعيت بسيار خوبي هستند و شبكه قطار سريع السير بين شهري، آنكارا را به ديگر نقاط كشور مرتبط مي سازد. شركت هاي ساخت و ساز ترك در سطح بين المللي فعاليت مي كنند و طرح هاي مختلفي را در كشورهاي آفريقايي و خاورميانه در دست اجرا دارند.
دانشگاه هاي تركيه نيز رشد بسيار خوبي داشته اند. آنكارا به قطب تحصيلات تكميلي تبديل شده و از كشورهاي آفريقايي و آسيايي دانشجو مي پذيرد.
تركيه همچنين شروع به سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي مختلف كرده است. اين كشور از نظر توليد انرژي هاي تجديد پذير به پيشرفت هاي خوبي دست يافته است.
اما چگونه تركيه توانسته به اينجا برسد؟
مهمتر از همه برنامه ريزي بلندمدت دولت براي شكوفايي اقتصادي بوده است. اردوغان در سال 2003 و پس از سال ها بي ثباتي و بحران بانكي بر سر كار آمد. اردوغان گام به گام شروع به بازسازي بخش بانكي تركيه كرد و بودجه را در اختيار گرفت و سرمايه گذاري قابل توجهي در بخش هاي زيرساختي، آموزشي، بهداشتي، مديريت پسماندها و تكنولوژي نمود.
به علاوه، بالا بردن كيفيت آموزشي به خصوص براي زنان و دختران، يكي از اولويت هاي اصلي دولت اردوغان بود.
رشد اقتصادي در دراز مدت، از سياست هاي شفاف  پولي و مالي و اراده سياسي براي سامان دادن به بخش بانكي اين كشور نشات گرفته است. همچنين نقش سرمايه گذاري هاي بخش دولتي و خصوصي در زيرساخت ها، آموزش مهارت ها و تكنولوژي هاي جديد غيرقابل انكار است.

 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.