عکس جنجالی دختر مسلمان با سرباز آمریکایی!

منتشر شدن عکس جنجالی یکی از سربازان ارتش آمریکا که یک دختر مسلمان محجبه را در آغوش گرفته، در فضای مجازی بسیار جنجال آفریده است. >>>>>

 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.