۷۰ درصد درياچه اروميه خشک شد

وزير نيرو با اعلام اينکه ۷۰ درصد درياچه اروميه خشک شده است، از برگزاری سومين نشست شورای عالی آب در دولت يازدهم طی هفته آينده خبر داد و گفت: انتقال آب دريای خزر و رودخانه ارس برای نجات درياچه اروميه، در دست مطالعه است.

مهر: وزیر نیرواز برگزاری سومين نشست شورای عالی آب در دولت يازدهم خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی که دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز کرده، تاکنون دو نشست شورای عالی آب برگزار شده است و هفته آينده نيز سومين نشست اين شورا برگزار خواهد شد.

وزير نيرو با بيان اينکه برای مديريت آب به ويژه در بخش کشاورزی بايد برنامه ريزی و تصميم گيری شود اظهارداشت: ۱۰۰ روز نخست بيشتر به سازماندهی و برنامه ريزی کارها گذشت به طوری که برخی از فعاليت‌ها را آغاز کرديم هرچند که بدون ترديد خدمات آب و برق خدماتی هستند که بدون وقفه بايد به جامعه عرضه شود.
وی با بيان اينکه برخی از کارها استمرار فعاليت های گذشته و سرعت دادن به امور بود افزود: در مورد مسائلی مانند آب‌های مشترک دغدغه‌های بسياری را در تنظيم بودجه ۹۳ داشتيم به طوری که از ابتدای فعاليت دولت جديد، کارگروهی در وزارت نيرو مشغول تهيه بودجه سال ۹۳ شد.
وی اظهارداشت: از آنجايی که بايد سياست‌های دولت تدبير و اميد در بودجه‌های سالانه تبلور پيدا کند، توانستيم به نتايج خوبی دست يابيم. به گفته وزير نيرو، با توجه به شرايط اقتصادی کشور اعتبار خوبی برای صنعت‌ آب و برق در نظر گرفته شد به طوری که اميدواريم با همکاری تمام دست اندرکاران اين صنعت، بتوانيم در مورد آب‌ های مرزی به طور خاص حرکت بسيار سريعی داشته باشيم.
وزير نيرو با بيان اينکه خوشبختانه در لايحه دولت رديف مستقلی در نظر گرفته شده است تصريح کرد: اين رديف مربوط به توسعه مجتمع‌های آبرسانی روستايی است. چيت چيان با بيان اينکه تامين آب شرب برای مردم کشور اعم از شهری و روستايی جزو اولويت‌های اصلی است ادامه داد: اين مسئله دقيقا با بهداشت و سلامت آحاد جامعه مرتبط است، اين در حالی است که چند سالی بود که رديف متمرکز ملی برای اين کار پيش بينی نشده بود و اميدواريم با پشتيبانی نمايندگان مجلس، اين مهم مورد تصويب قرار گيرد تا بتوانيم خدمات شايسته‌ای را به مردم ارائه کنيم.
وی با بيان اينکه بخش قابل توجهی از نيروی ما در بخش آب صرف برنامه ريزی‌ها برای احيای درياچه اروميه و ساير تالاب های کشور شده است گفت: يکی از برنامه های ما انتقال آب از حوضه‌های مجاور به درياچه اروميه است که توانستيم بخشی از آن را اجرا کنيم و اکنون نيز در حال انجام آن هستيم.
وی با بيان اينکه در خصوص انتقال آب از دريای خزر و رودخانه ارس به درياچه اروميه در حال مطالعه هستيم ابراز اميدواری کرد طی چندماه آينده اين موضوع ها هم به نتيجه برسد. وزير نيرو با بيان اينکه در خصوص مسيرهای آب‌ های سطح الارضی به درياچه اروميه و لايروبی آنها نيز مطالعاتی صورت گرفته است تا آب ها در زمين‌های اطراف درياچه پخش نشوند اظهارداشت: اگر آب در يک عمق کمی منتشر شود تبخير آن بيشتر خواهد شد بنابراين سعی می‌کنيم آب‌ها را به عميق‌ترين بخش‌های درياچه اروميه منتقل کنيم تا آب تجميع پيدا کند و تبخير کمتری داشته باشد.
وزير نيرو با بيان اينکه ۷۰ درصد درياچه اروميه خشک و ۳۰ درصد آن باقيمانده است افزود: بايد به صورت جدی در مصارف آب در حوزه درياچه اروميه بازنگری کرد به ويژه در بخش کشاورزی بايد اصلاح های اساسی صورت گيرد.
وی با بيان اينکه بيش از ۹۲ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ادامه داد: در اين منطقه، کشاورزی بسيار توسعه يافته است به طوری که کشاورزان به سمت کشت‌هايی که آب زيادی مصرف می‌کنند، سوق يافته اند.
وی با بيان اينکه روش‌های آبياری عمدتا روش‌های سنتی است افزود: اين روش بازدهی خوبی ندارد، بنابراين اميدواريم با کمک‌هايی که از نظر مالی و تجهيز منابع به کشاورزان صورت می‌گيرد، اين مشکلات با آموزش برطرف شود.وزير نيرو افزود: مردم منطقه نسبت به درياچه اروميه حساسيت زيادی دارند و احساس مسئوليت می‌کنند، بنابراين مردم دست به دست هم دهند تا در سال‌های آينده بتوانيم روند خشک شدن درياچه اروميه را تغيير دهيم.
وی اظهار داشت: در ساير تالاب‌های کشور همچون گاوخونی و هامون نيز مشکلاتی شبيه درياچه اروميه وجود دارد و در اين رابطه کارگروهی تشکيل شده است تا تمام اين موارد را مورد بررسی قرار دهد. وی در پاسخ به اين سوال که در ۱۰۰ روز گذشته چه برنامه‌هايی در خصوص مصرف بهينه آب صورت گرفته است؟ گفت: مسئله مديريت مصرف آب چيزی نيست که آن را بتوانيم در کوتاه مدت انجام دهيم، بلکه بايد گفت مردم در تمام موارد که اقدام به مصرف آب می‌کنند، بايد مديريت مصرف را لحاظ کنند.وزير نيرو گفت: کسانی که آب شرب مصرف می‌کنند و يا کسانی که اساسا از آب در فرآيندهای صنعتی استفاده می‌کنند، همواره بايد اقدام های مرتبط با مديريت مصرف آب را رعايت کنند. وی با بيان اينکه يکی از اين برنامه‌های اين وزارتخانه مسئله مديريت مصرف است که به مرور انجام خواهد شد ادامه داد: با تنظيم فشار آب در شبکه آب شهری می‌توانيم نحوه مصرف آب را تغيير دهيم.
وی با بيان اينکه با کمک بخش خصوصی و سرمايه‌ای که اين بخش می‌آورد، در تلاش هستيم که شبکه‌های جمع آوری فاضلاب سريعتر در شهرهای مختلف انجام شود تصريح کرد: بخش خصوصی با جمع آوری فاضلاب، به ميزان ۷۰ درصد می‌تواند پساب بازيافت کند به طوری که اين پساب را در اختيار صنايع و کشاورزان قرار دهد تا آنها مورد بهره‌برداری قرار دهند.
وی با بيان اينکه اقدام وسيعی در اين زمينه به ويژه استفاده از آب شيرين کن‌ها در جاهايی که دسترسی به آب های لب شور و آب درياها وجود دارد صورت گرفته است گفت: بايد اين آب‌ها را شيرين و نمک زدايی و از آن برای تامين آب شرب مردم و يا برای تامين آب موردنياز صنعت استفاده کنيم.وزير نيرو با بيان اينکه وزارت نيرو اعتباری در اين خصوص تخصيص داده است گفت: وزارت نيرو با رقم های بسيار خوبی اين آب را از بخش خصوصی خريداری می‌کند و اميدواريم مجموعه فعاليت‌های دولت در اين بخش سرعت و گسترش پيدا کند.
وی در خصوص استفاده از ابزارهای نوين و ارزان در تصفيه آب گفت: تاکنون در کشور سامانه های دفع فاضلاب به صورت سامانه های بسيار بزرگ و سراسری در شهرها پيش بينی شده بود اما ايده‌ای که اکنون در دنيا وجود دارد اين است که نيازی به احداث شبکه‌های بزرگ و سامانه های فاضلاب متمرکز نيست.وی افزود: اکنون اين ايده در دنيا شکل گرفته است که برای هر محله و يا شهرک و يا تعدادی از محله ها يک تصفيه خانه احداث شود تا فاضلاب‌ها در همان محل جمع آوری و تصفيه شود. وزير نيرو با بيان اينکه اين سامانه با شرايط بسياری از شهرها و مراکز صنعتی ما سازگار است افزود: بر روی اين موضوع کار پژوهشی خود را آغاز کرده ايم، به طوری که در مراکزی که مسکن مهر ايجاد شده است به جای اينکه فاضلاب‌ها را در مسافت‌های طولانی جمع کنيم و در نهايت به مراکز بزرگ تصفيه فاضلاب برسد، می‌توانيم برای هرکدام از مجموعه‌ها، سامانه های تصفيه فاضلاب را مستقر کنيم.وزير نيرو افزود: اين کار برنامه ريزی شده و اميد است در آينده شاهد توسعه اين نوع از سامانه های تصفيه فاضلاب در کشور باشيم.
 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.