جان بر کفان – اکبر آزاد

جان بر كفان / اكبر آزاد
در سال 1391 ( تقریباً در نیمه‌های آن سال) 5 نفر از فعالین حرکت ملّی آذربایجان به اتّهام تلاش برای ایجاد تشکیلاتی بنام » یئنی گاموح» (1) دستگیر و در شهر تبریز تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفتند و در اندک مدتی به نُه سال حَبس محکوم شدند. انتشار این خبر سبب شد از همه سو به حکم‌ صادره اعتراض شود؛ که تا کنون نتیجه‌ای نداده است. در محکمه تجدید نظرهم بدون توجه به اعتراضات 5 نفرمحکوم و اقشار مختلف و بدون حضور وکلای محترم و بدون توجه به ایرادات قانونی آنان احکام صادره‌ی اولیه تأیید شد. به دنبال رویه‌ی این چنینیِ دادگاه تجدید نظر، بار دیگر از همه سو به احکام صادره اعتراض شد؛ اعتراضاتی گسترده از داخل وخارج کشور ! مجامع بین‌المللی طرفدار حقوق انسانها خواستار تجدید نظر شدند؛ اما باز تا کنون هیچ کدام از این اعتراض‌ها نتیجه‌ای نداده است.

Read more

mahsa-mahdili.jpg

مجازات پدر آزاددل تبریز به خاطر کمک رسانی به زلزله زدگان

به بهانه حکم محکومیت به  زندان استاد موسیقی ۷۲ ساله آذربایجانی آقای  “حسن هرگلی” مشهور به” حسن آقا آذربایجان” که هم برای بیان صلح  و برابری  ؛هم برای   بیان رنجها و  شادی ها؛  تنها سلاحی که دارد شعر و تارش هست ؛
و هستی‌ اش از جنس رنجها و شادی و آزاد‌گی نوع بشر است…وی که در عمر گرانقدر خویش خانه  دل و اندیشهٔ کسی‌ را ویران نکرده  جرمش ساختن شعر و آوازهای آزاد در بطن  استبداد منظّم است…
هنر استاد چیدن کلمه ها کنار هم برای بیان دردهای فروخفته  و خلق نواهایی است که رنج انسان ؛درد رهایی را؛ بی نیاز از کلمات  و با زبان دل فریاد میزنند…
در یک نگاه ساده به حکم ایشان اوج وحشت  استبداد راسیزم را از فعالیتهای بشردوستانه؛ برابری خواه و تبعیض شکن به وضوح می‌توان خواند؛
مواردی که پشت سر هم به عنوان مستندات محکومیت ردیف شده است: :
شرکت در جلسات قومی….؟؟؟)
جمع‌آوری کمکهای مردمی بدون اخذ مجوّز از مراجع ذیصلاح …؟؟؟؟
برگزاری کلاسهای آموزش  موسیقی بدون داشتن مجوّز و تدریس به طور مخفیانه
دیدار دسته جمعی‌ با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیتهای آنها در راستای ترویج افکار تجزیه طلبانه…)

Read more