چالش های زنان آذربایجان به واسطه ستم ملّی / شهناز غلامی

زنان درآذربایجان علاوه برتحمّل خفقان، سانسور، تشدید وضعیت میلیتاریستی،نابرابری های اقتصادی، فرهنگی، جنسی و حقوقی که عمومیت دارد، بدان علّت که شهروندان ملل تحت ستم ملّی محسوب می شوند وبه دلیل عدم رعایت حقوق شان دررابطه با “حق تعیین سرنوشت سیاسی وجمعی شان” ونیز محرومیت شان از”آموزش به زبان مادری” تحت فشارچندین لایه ای قرار میگیرند.
به این معنا که طی یک صد سال گذشته رژیم شوونیستی پهلوی و سپس حاکمیت اسلامی با استفاده ازسیاست برتری یک ملّت، یک زبان، یک فرهنگ، یک دین، یک مذهب، کشور ایران را به زندان بزرگی برای مللّ محبوس درآن درآورده اند.

Read more

majid_Haqqi.jpg

مجید حقی: من یک تجزیه طلبم

۱. می گویم مردمان ایران، بدون در نظر گرفتن، زبان، نژاد، دین و مذهب حق زندگی آزاد و تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود را دارند؛ می گویی این ها از مظاهر غرب است و همبستگی ملی را تضعیف خواهد کرد ما تنها خواستار دمکراسی هستیم که در چارچوب آن حقوق فردی رعایت شود.

 

۲. می گویم، دمکراسی بدون به رسمیت شناختن حقوق ملی تشکیل دهندگان ایران، چون چهار دیواری است که اجزای آن بهم وصل نشده اند؛ می گویی، ایران یک کشور، یک ملت و یک پرچم و زبان است و گویشها و خُرده فرهنگهای محلی دارد. 

Read more

انتخابات افغانستان و «انتخابات» ایران / مزدک لیماکشی

با نگاهی به کشورهای همسایه ایران می‌توان دریافت که ایران از همه عقب‌تر است، در ترکیه حکومت از طریق انتخابات جا به جا می‌شود، در عراق دولت از طریق انتخابات و شرکت ده ها حزب پارلمانی انتخاب می‌گردد، در پاکستان دولت از طریق یک انتخاب پارلمانی با اکثریت احزاب پارلمان بر گزیده می شود و این تنها ایران است که ولی فقیه همه قدرت را در دست دارد و رییس جمهور  به‌ظاهر «انتخابی»، به قول خاتمی یک تدارکاتچی بیشتر نیست.

Read more

به این رژیم تهمت نزنید! / مصطفی هجری

.. می بینیم نهادی که قرار است در راستای رفع تبعیض، و تأمین حقوق پایمال شده “اقلیتها” گام بردارد، بعد از گذشت ۹ ماه هنوز جایگاه تشکلاتی و موقعیت سازمانی آن تعیین نشده است.
بنا بر این می توان گفت رژیم بطور کلی اعتقادی به وجود این حقوق ندارد تا بطور برنامه ریزی شده در جهت تأمین انها کار کند، و این نهاد هم شیر بی یال و اشکمی است که جهت تبلیغات داخلی و خارجی بنیانگذاری شده است.

Read more