درد دل یک «مانقورد تجزیه طلب» محمد احمدی زاده

اگر قرار است اتفاقی توی ایران بیافتد، این امر با دست توی دست همدیگر گذاردن تمامی مردم ایران زمین علی الخصوص، دو بازوی پر قدرت از حیث جمعیتی ایران یعنی فارس و ترک اتفاق خواهد افتاد و این امر ممکن نیست مگر اینکه بخش فارس به خواسته های دیگر مردم ایران احترام بگذارد

اگر ترک و بلوچ و کرد و عرب امیدی در به دست آوردن خواسته های برحق خود ببیند، مگر مرض دارند که ساز مخالف بزنند. زدن مارک تجزیه طلبی بر پیشانی ملل غیر فارس بدون توجه به خواسته های آنها همان چیزی است که رژیم دیکتاتور نیز آن را می خواهد.. … Read more

تفسير هاي جديد از اسلام / محمد مجتهد شبستری

من واقعا خوشحال هستم که پس از 7-8 سال انحطاط فرهنگی سیاسی که در دولت گذشته دچارش شده بودیم و از جمع شدن دور هم و تجدید خاطره با مردان بزرگ گذشته‌مان محروم بودیم فرصت صحبت مختصری فراهم آمده تا در سالگرد درگذشت یک مرد بزرگ از مردان گذشته تاریخ‏مان، – البته من دیگر به القاب بی‏ معنا اعتنائی ندارم و به زبان نمی‏ آورم- حضرت آقای طالقانی دور هم جمع شویم و یادی از او و همچنین از همفکران ایشان و از همرزمان ایشان بکنیم که با هم در گذشته راهی را گشودند که ما امروز درواقع آن را تعقیب می‏کنیم. با شخصیت‏های بزرگی چون مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر سحابی و به طور کلی کوشش‏گران مخلص گذشته ما چه آنها که به صورت احزاب ظاهر شدند مثل حزب نهضت آزادی ایران، چه آنهایی که به صورت تشکل‏های سیاسی دیگر ظاهر شدند و ما مدیون آنها هستیم در اینجا تجدید خاطره ‏ای می‌کنیم.Read more

اورشلیم- باکو: پیوند مهم راهبردی و اقتصادی

اورشلیم- باکو: پیوند مهم راهبردی و اقتصادی
اِلای رِتیگ * – ترجمه: آرسن نظریان

• انتقادات زیادی درمورد رفتار مقامات آذری با زندانیان سیاسی و مسایل مربوط به حقوق بشر و آزادی مطبوعات متوجه آذربایجان است. بااینحال، لازم است اسراییل و غرب به طور کلی نفع خود را مشخصا در رشد سیاسی و اجتماعی چنین کشوری جستجو کنند تا آنرا درمقابل عناصر افراطی فعال در داخل و خارج کشور محافظت نمایند … … Read more