٤٧‌میلیون ایرانی غذای نامناسب می‌خورند

وضع سلامت ایرانیان دیگر موضوع نگران‌کننده‌ای شده، اینها را آمار و اعداد وزارت بهداشت می‌گویند. آماری که می‌گوید ١٩‌میلیون ایرانی فشارخون دارند، ١٩‌میلیون بی‌تحرکند، ٧‌میلیون قندخون دارند، ١٥‌میلیون به کلسترول بالا مبتلا هستند و در کنار همه اینها هم ٥‌میلیون نفر سیگار می‌کشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ٤٧‌میلیون ایرانی غذای مناسب نمی‌خورند.

Read more