مخالفت فرهنگستان زبان فارسی با آموزش به زبان مادري

اکثریت اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت در موضوع آموزش به زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش در استانها که اخیرا از سوی دولت اعلام شده است این مسئله را تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان عنوان کردند.Read more
saedi.jpg

زبان – یادداشتی از غلامحسین ساعدی

… تنها در فاصله ی سال های بیست و چهار و پنج بود که کودکان دبستانی آذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و می شود از درس و مشق، نه تنها عذاب نکشید و نترسید که بسیار هم لذت بُرد، چرا که به یک باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس ها بیرون رانده شد و همه به زبانی می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند.

پیش از آن هر روزه به مدرسه عذاب وحشتناکی بود، انگار بچه را هر روز تحویل جزیره ای می دادند که ساکنین آن مجبور بودند با زبان یاجوج و ماجوج حرف بزنند و نفهمیدن این کلمات غریبه علاوه بر عقوبت، خفت و خواری فراوانی هم همراه داشت و حرف زدن، زبان خودی همراه بود با نوازش کف دست ها با ترکه های خیس خورده بید. و اگر بچه های فارسی زبان از چنین سختی هائی در امان بودند مطلقاً از روزهای جمعه و تعطیلی هم کم تر لذت می بردند.

Read more

اصل ۱۵، فریبی بزرگ

سلام اسماعیل پور

کوتاه سخن اینکه در بر همان پاشنه‎ی همیشگی می‎چرخد و زبان مادری ملیت‎های ایران در چهارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی جایگاه و مجالی برای خودنمایی نخواهد یافت.

Read more

دست از سرِ زبان مادری بردارید! / ادیب عزیزی

در کشور ما، زبان ملی و مادری، از مظلومترین زبانهاست! ممیزی که امروز فی المثل برای زبان فارسی موجود است، برای هیچ زبان دیگری وجود ندارد! در ایران امروز بسیاری از مطالب و متون فارسی که با ممیزی مواجهه می شوند، به سهولت، با زبان انگلیسی، عربی و زبانهای دیگر قابل انتشارهستند. این قضیه دست مولدان اصلی فرهنگ در زبان مادری را بیش از پیش بسته نگه می دارد و آنها را به سوی تولید در قالب زبان های بیگانه رهنمون می سازد. نویسنده، متفکر و هنرمند داخل، علی رغم آنکه با زبان مادری تفکر می کند و خلاقیت می آفریند اما ترجیح می دهد آن را در قالب زبان بیگانه بریزد و ارائه دهد، چرا که در زبان بیگانه از امنیت و آزادی بیشتری برخوردار است. امنیت و آزادی موجود در برخی از این زبانهای بیگانه، امروز، آنها را به زبانهای بین المللی تبدیل نموده و به تبع آن، فرهنگ آن زبانها را نیز بین المللی خواهد کرد.

Read more