mahsa-mahdili.jpg

مجازات پدر آزاددل تبریز به خاطر کمک رسانی به زلزله زدگان

به بهانه حکم محکومیت به  زندان استاد موسیقی ۷۲ ساله آذربایجانی آقای  “حسن هرگلی” مشهور به” حسن آقا آذربایجان” که هم برای بیان صلح  و برابری  ؛هم برای   بیان رنجها و  شادی ها؛  تنها سلاحی که دارد شعر و تارش هست ؛
و هستی‌ اش از جنس رنجها و شادی و آزاد‌گی نوع بشر است…وی که در عمر گرانقدر خویش خانه  دل و اندیشهٔ کسی‌ را ویران نکرده  جرمش ساختن شعر و آوازهای آزاد در بطن  استبداد منظّم است…
هنر استاد چیدن کلمه ها کنار هم برای بیان دردهای فروخفته  و خلق نواهایی است که رنج انسان ؛درد رهایی را؛ بی نیاز از کلمات  و با زبان دل فریاد میزنند…
در یک نگاه ساده به حکم ایشان اوج وحشت  استبداد راسیزم را از فعالیتهای بشردوستانه؛ برابری خواه و تبعیض شکن به وضوح می‌توان خواند؛
مواردی که پشت سر هم به عنوان مستندات محکومیت ردیف شده است: :
شرکت در جلسات قومی….؟؟؟)
جمع‌آوری کمکهای مردمی بدون اخذ مجوّز از مراجع ذیصلاح …؟؟؟؟
برگزاری کلاسهای آموزش  موسیقی بدون داشتن مجوّز و تدریس به طور مخفیانه
دیدار دسته جمعی‌ با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیتهای آنها در راستای ترویج افکار تجزیه طلبانه…)

Read more