نسخه روحانی آسپیرین است شاهين فاطمي

ضروریات اساسی اقتصاد ایران:

– کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد، -استقلال بانک مرکزی، -خصوصی سازی واقعی، -ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری، -برچیدن دکان “دادگاههای انقلاب” و -محدود کردن دست دراز آخوندها در جیب مردم.

Read more

بحران اقتصادی زمینه ساز فروپاشی # محمدحسین یحیایی

 رژیم جمهوری اسلامی با شدید ترین بحران اقتصادی دوران خود روبرو شده است. بحرانی به مراتب خطرناک تر، کارسازتر و تعیین کننده تر از همه بحران ها و جالش های گذشته، که قادر است و می تواند توده های مردم تهیدست، به ستوه آمده و بیکار جامعه را که در تنگنای شدید فقر و گرسنگی و بیکاری به سر می برند به خیابان ها بکشاند و تا فروپاشی رژیم پیش رود …

Read more

راز موفقيت تركيه در بخش اقتصاد

خبرگزاري تسنيم: موسكو تايمز با اشاره به پيشرفت قابل توجه اقتصاد تركيه طي يك دهه گذشته رقابتي كردن صنعت و خدمات، سرمايه گذاري در بخش هاي زيرساختي، آموزشي، بهداشتي، و تكنولوژي و شفاف سازي پولي و مالي را از دلايل موفقيت دولت تركيه در اين زمينه دانست.

Read more