Add Durna to your favorites
 
   |  آرشيو   ا   ادبيات  ا  اوشاق  ا  قادين   ا   رئداكتوردان      
 

مشاور پيشين امنيت ملي آمريکا:

حمله به ايران کمر آمريکا را خواهد شکست

مشاور شوراي امنيت ملي آمريکا در دولت "جرج بوش" تصريح کرد، تصميم آمريکا براي حمله به تاسيسات هسته اي ايران، فاقد هرگونه مبنا و اساس قانوني است و علاوه بر مخدوش تر کردن وجهه واشنگتن، کمر آمريکا را خواهد شکست.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني "ريس فورايران"، "فلينت لورت" با اشاره به تشديد لفاظي ها در زمينه حمله نظامي آمريکا يا اسرائيل به تاسيسات هسته اي ايران، گفت: با وجود اين همه جار وجنجال، هيچ کس اين سوال اساسي را نمي پرسد که مبنا و اساس قانوني تصميم براي اين حمله به جمهوري اسلامي چيست؟

لورت افزود، هرچند دلايل تهاجم آمريکا به عراق در سال 2003 فاقد مستندات کافي بود،‌ اما، دستکم برخي مجوزهاي قانوني -از جمله قطعنامه هاي شوراي امنيت و غيره - وجود داشت که امکان سرهم کردن و ارائه تفاسيري غلط از آنها را براي وکلاي خبره و خلق بهانه اي براي آغاز جنگي فراهم کرد که البته، با مخالفت بيشتر کشورهاي جهان مواحه شد اما،‌ براي حمله به ايران، هيچ توجيه قانوني وجود ندارد. در همه قطعنامه هاي مربوط به برنامه هسنه اي ايران در شوراي امنيت به صراحت قيد شده است که اين صدور اين قطعنامه ها دال بر دادن مجوز براي استفاده از قوه قهريه عليه جمهوري اسلامي نيست و صدور چنين مجوزي مستلزم اقدامي بيشتر و جداگانه از سوي شوراي امنيت است.

به گفته لورت، بستر صدور اين مجوز از سوي شوراي امنيت وجود ندارد و هرچند دولت آمريکا وکلايي در وزارت خارجه، وزارت دفاع (پنتاگون)‌ و شوراي امنيت ملي دارد که نهايت تلاش خود را براي استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل و ارايه دليلي محکمه پسند براي توجيه جنگ عليه به کار بستند اما، در واقع، هيچ بهانه اي براي جنگ عليه ايران وجود ندارد.

اين کارشناس آمريکايي مسائل خاورميانه خاطرنشان کرد، همان طور که قبلا نيز گفتم، ارزيابي دقيق و مناسب قابليت هاي نظامي ايران لفاظي هاي مکرر و اغراق آميز آمريکا و برخي کشورهاي خاورميانه را درباره خطر ايران براي صلح و امنيت، رد مي کند. اظهارات ايراني ها مبني بر اين که کشورشان طي قرون گذشته به هيچ يک از همسايگانش حمله نکرده و از سال 1979 از توسعه توانمندي هاي نظامي که امکان اجراي عمليات تهاجمي گسترده را فراهم مي کند، خودداري کرده، نموده کاملا صحيح و درست است. در نتيجه، تنها دليل حمله به ايران صرفا غني سازي اورانيوم در اين کشور مي تواند باشد.

لورت تصريح کرد، آمريکا بلافاصله پس از حمله به اهداف هسته اي ايران، متحمل تاوان و تبعات منطقه اي و بين المللي آن خواهد شد. آمريکا بايد تاوان اين کار را از بعد مشروعيت بين المللي نيز پرداخت کند، زيرا مشروعيت مولفه مهمي است که در چگونگي نگرش ساير کشورها به نقش آمريکا در مسائل بين المللي موثر است.

مشاور پيشين شوراي امنيت ملي آمريکا گفت،‌ آمريکا در دوران پس ازجنگ سرد و زمامداري دولت هاي مختلف دمکرات و جمهوريخواه در اين کشور، همواره خود را به عنوان تنها قدرت مسلط جهان و ابرقدرتي که صرف حضورش، دليلي براي نگراني ساير کشورها باقي نمي گذارد، به جهانيان معرفي کرده است اما، اين وجهه آمريکا با تهاجم به عراق به شدت زيرسوال رفت و مخدوش شد. تبعات و پيامدهاي راهبردي براه انداختن تهاجمي نامشروع و غيرقانوني عليه جمهوري اسلامي براي آمريکا بيش از جنگ عراق خواهد بود. ازسوي ديگر، اجراي هرگونه تصميم آمريکا براي به راه انداختن جنگي ديگر در خاورميانه مستلزم گرفتن وام از کشورهايي مانند چين و عربستان است که اجراي طرح هاي نظامي واشنگتن ديگر به مذاق آنها خوشايند نيست.

جنگ افروزي عليه ايران به واسطه تشديد فشارها بر آمريکا و مخدوش تر کردن وجهه اين کشور در سطح بين المللي، کمر آمريکا را خواهد شکست. اين اقدام درست به مثابه اشتباه انگليس در حمله به مصر و محاصره کانال سوئز در سال 1956 خواهد بود که براي هميشه به ادعاي انگليس دررابطه با جايگاه اين کشور به عنوان ابرقدرت جهان پايان داد.

لورت تصريح کرد، جهان در سال 2003 به اين نکته پي برد که آمريکا آغازگر جنگ است و اکنون زمان آن فرا رسيده است که مردم آمريکا به يادآورند و به خود يادآوري کنند که جنگ افروزي هرگز به نفع اين کشور نيست.